http://uupload.ir/files/t6el_%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84_%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87.jpg

قابل توجه غارتگران بیت المال :

این ع در حاشیه ی نیزارهای جزیره ی مجنون گرفته شده ،

اسلحه هنوز هم در دستانش بود .

او اینگونه فداکاری نکرد

تا تو کشور را غارت کنی !