به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی(شهرفرح آباد)حضور حجت ال عابدی فیروزجایی رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد)در جلسه یادواره منطقه رودپی که در حوزه مقاومت حضرت جوادالائمه(ع)برگزارشده است