نشریه فوربس، در یکی از مطالب ژانویه 2016 خود، شش ویژ ... ممتاز ... ان بزرگ را به شرح زیر معرفی کرده است:


آن‎ها اعتماد به‎نفس دارند، بدون آن‎که متکبر و گستاخ باشند.

در عین حال که مثبت‎ ... شند، واقع‎گرا نیز هستند.


مهربانند، بدون آن‎که از خود ضعف نشان دهند.


قوی هستند، بدون آن‎که خشن باشند.


رفتارشان الگوست، بیش از آن که زبانشان در حال وعظ و خطابه باشد.

برای حفاظت و پشتیبانی از تیمشان، ... خود را در برابر خطرات سپر می‎کنند.