راههای رسیدن به اه تعیین شده

می خواهم این سوال را جواب دهید: برای چه زندگی می کنید؟

جواب همین سوال اهمیت هدف را تعیین می کند. علاوه بر این ها:

  • هدف چیزی است که هر انسان واقعاً زنده برایش زندگی می کند.
  • چیزی که زندگی ما را پر معنی می کند
  • و به ما توان حرکت و ادامه زندگی را می دهد.

اما مشکل اینجاست که بیشتر اه ما کوتاه مدت و کوچک هستند و معمولاً با آن ها سرگرم هستیم. زیرا چنین اه ی راحت به دست می آیند و نیاز به تحمل سختی ها ندارند. اما رؤیاهای بزرگی هم در سر هر ی وجود دارد که دوست دارد آن را به واقعاً تبدیل کند تا زندگی اش به معنای اصلی برسد.

زمانی که رویایمان را می خواهیم از سرمان بیرون بکشیم و شروع به رفتن به سمت آن کنیم، معمولاً اشتباهاتی در این مسیر انجام می دهیم که ما را با ش ت مواجه می کند. مثلاً خیلی ها فکر می کنند که هدف ها نیاز به پیگیری و استمرار ندارند و همین که انتخاب شوند و صرفاً یک حرکتی در آن مسیر کنیم کافی است.

هدف را می دانیم
اما چطور دنبالش کنیم؟

در این مقاله قصد داریم تا از اهمیت پیگیری اه و بهترین روش هایی که می توان آن را انجام داد برایتان بگوییم.

ادامه مطلب