به نقل از رو مه الکترونیکی العراق، مقتدا صدر، رئیس جریان صدر عراق به درباره تلاش برای اعمال تحریم بر ایران هشدار داد.  

مقتدا صدر، را تهدید کرد در برابر تحریم های این کشور علیه ایران سکوت نخواهد کرد.

صدر گفت: اگر از این تصمیمات خود عقب نشینی نکند، ما در برابر آسیب رساندن به ملت ها به بهانه دشمنی با ت ها، ت نخواهیم نشست.

مقتدا صدر سیاست تحریم های علیه ملت ها را ظالمانه دانست و افزود: این تحریم ها سیاست «مبارزه یا ذلت» [اشاره به کلام حسین (ع)] است و هیهات منا الذله.

انتهای پیام/