اگر مرا ببوسی
و اگر من چشم در چشم تو شوم
می ترسم از ویرانی ام
نگاه تو چون شراره ای است
که ناگهان
شعله ور می شوند
و من
به زندگانی بلند گل سرخی فکر می کنم
که بی هیچ تشویشی
در انتظار جاودانگی ست

 

"آلدا مرینی"

مترجم: اعظم کمالی

 

منبع: وبسایت اکولالیا

http://echolalia.ir

 

آلدا مرینی - alda merini


+ آلدا مرینی (ایتالیایی: alda merini؛ ۱۹۳۱ – ۲۰۰۹) شاعر و نویسنده اهل ایتالیا بود.