دو روز پیوسته خونه رو رفت و رب کردیم . من و مامان و عماد و یه خانومه که از بچگی من ،تو کارهای خونه کمکمون میکنه! یه خونه ت ی درست و حس شد !! الان همه جای خونه بررق میزنه ولی من واقعااااا خسته م . ولو شدم روی مبل با ح ی که نمی دونم مال سرماخوردگیه یا خستگی کار این چند روز ...کوفتگی بدن و سر درد و گلو درد ... سرفه عطسه ! نمی دونم ترکیب آلرژی فصلی و خستگی کاره یا سرماخوردم !

بالکن رو شیشه زدیم ، میخوام توش گلدون بچینم با میز و صندلی و کباب پز .... ع ش رو بعدا میذارم براتون :)