کتاب «کربلا میقات منتظران» نوشته علی هراتیان ازسوی انتشاران عطر عترت قم روانه بازار نشر شده است.

پیوند مکتب عاشورا و انتظار، یادآور شدت ارتباط و پیوند آن دو محور حرکت، و آن دو انسان بی نظیر و آن دو معصوم است. چنانکه یادآور پیوند و اتصال عمیق بین جریان کربلا با ظهور حضرت مهدی(عج) می باشد. و به تعبیر دیگر جریان جگر اش کربلا «کنش» و جریان عظیم ظهور و قیام ولی عصر(ع)، «واکنش» آن است.
از این رو، ع العمل با خود عمل از نظر ظرفیت، توان، توسعه و گستردگی تناسب کامل دارد. اگر آن روز ظلم و ستم به نهایت رسید و حسین(ع) بی باکانه همه آن بلاهای فوق طاقت را تحمل فرمود. حضرت ولی عصر(عج) نیز حرکتی عظیم خواهد داشت که طوفان آن همه جا را فرا بگیرد و امواج وشان آن، دریای بیکران هستی را به وش آورد و جبران آن جنایت ها و ستمگری های بی حساب را بنماید. دشمنان حسین(ع) را به کیفر عمل خطرناکشان برساند و قلب آن معصوم و یاران وی را شادمان گرداند.
بررسی پیوندهای معنوی میان کربلا و مسأله ظهور مهدی(ع) در کتاب «کربلا میقات منتظران» مورد تأکید است. در این نوشتار بر این مسأله تأکید شده است که اگر فرهنگ عاشورا تقویت شده و شور حسینی و اقامه عزای حسین(ع) و پیام عاشورا زنده بماند می توان به ظهور عافیت مندانه مهدی امید بیشتری داشت، زیرا دو فرهنگ عاشورا و ظهور پیوندی عمیق و ناگسستنی با یکدیگر دارند.
نویسنده ظهور را پایان غم شیعه دانسته و یکی از تکالیف مهم در عصر غیبت را زنده نگه داشتن نام و پیام عاشورا عنوان کرده و کربلا را معبری به سوی ظهور معرفی نموده است. وی بر زیارت حسین(ع) و سایر ائمه(ع) تأکید کرده و معتقد است که خون حسین ضامن فرج بوده و هر ندای یا حسین بر لب دارد برای او فرج حاصل می شود.
وی روایاتی درباره ظهور ذکر کرده و ارتباط عاشورا و قیام حسین(ع) با قیام مهدی(ع) را از لابه لای این روایات است اج کرده است.