معرفی کتاب "تاملی در نهضت عاشورا"

نام این کتاب را باید در کنار نام مولف آن، مورخ توانمند حجه ال رسول جعفریان دید. این کتاب نگاهی دوباره به واقعه کربلا، منابعی که این واقعه از آنها نقل شده است و تحریفاتی که طی تاریخ به آن افزوده شده، دارد.
در نخستین فصل کهن ترین و مهم ترین متون تاریخی مربوط به تاریخ عاشورا معرفی شده اند. در فصل دوم به زمینه های اجتماعی، و طایفه ای و دینی رخداد کربلا پرداخته شده است. دو فصل بعدی نیز به تاریخ کربلا اختصاص دارند و یک مقتل کوتاه برای واقعه کربلا به حساب می آیند.
گفتارهایی درباره اربعین حسین(ع)، حکمت شهادت حسین(ع)، آثار نهضت حسین(ع)، مروری بر محتوای کتاب «کامل ا یارات ابن قولویه»، ابعاد شکلی و شعاری نهضت عاشورا، تاریخ عزاداری اهل سنت برای حسین(ع)، نقد کتاب «روضه الشهاده» اثر ملاحسین کاشفی و تحریفات عاشورا از جمله مباحثی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند.
در پایان این کتاب نیز فهرست نام ها و مکان ها در کنار منابع متعدد آن عرضه شده است.

https://bookroom.ir/book/1320 منبع: