کلاغ مثل طوطی یا مرغ مینا  عزیز دل همه  نیست

ی کلاغی تو قفس نداره ،شاید بخاطر سیاهیش 

شاید بخاطر  کم یاب نبودنش

صدای قار قار که گاهی ناخوشایند ترین صدای ممکنه برخلاف دلنوازی صدای جیک جبک گنجشک   یا قناری 

دلم به حال کلاغا سوخت  ناخوادگاه یاد شیرین افتادم

دوست و همکلاسی دبیرستانم،دختر شاد و پر انرژی که تن صدای قشنگی داشت. ووهنوز صداش توگوشمه .شیرین عاشق کلاغ بود و کلاغا دوست داشت . همیشه صبح های پاییزی مدرسه ،کلاغ میدید قربون صدقه کلاغا می رفت 

و برای  من و باقی بچه ها جای سوال داشت اینکارش

دیروز به  تختم تکیه داده بودم و داشتم  درس میخوندم که صدای کلاغ شنیدم،صدای که خیلی نزدیک بود. خیلی خیلی نزدیک

تخت من پشت پنجره اتاقم ، کنار زدم  با تردید  که دیدم بببببله  ،اقا یا خانم کلاغه داره نگاه من  میکنه  درنگاه اول دوسش نداشتم اما دوست داشتنی بود. 

مخلوق خدا  به هر شکل زیباست.

امروز منتظر کلاغ سیاه بودم اما کلاغ نیومد....