در ... بعد از سوره حمد باید یکی از سوره های قرآن خوانده شود که ... گزار میتواند هرسوره ای را انتخاب کند(جز چهار سوره ای که سجده واجب دارند) اما در میان سوره ها سوره توحید ترجیح دارد و لذا در روایات به ما سفارش شده است در هر شبانه روز لااقل در یکی از رکعت های ... تان این سوره را بخوانید تا از ... گزاران واقعی باشید.

سعد بن معاذ یکی از یاران و ... ان لشگر رسول خدا(ص) بود که قبرش در قبرستان بقیع مدینه است.در تشییع جنازه او ... (ص) پا ... شرکت کرد و فرمود:نودهزار فرشته از آسمان برای تشییع سعد آمده اند.

... (ص) از جبرئیل پرسیدند:دلیل نزول تو و این همه فرشته برای تشییع جنازه سعد بن معاذ چیست؟ جبرئیل فرمود:اودر هر حال چه ایستاده، چه نشسته، چه سواره و چه پیاده سوره((قل هو الله احد)) میخواند.

گرچه این سوره کوچک است اما محتوای آن بسیار بالاست،چنانکه ... سجاد(ع) می فرماید:خداوند چون میدانست در آینده افراد دقیق و عمیقی پیدا می شوند این سوره و همچنین آیات اول سوره حدید را نازل کرد.