محققان یک برچسب مافوق صوت ساختند که قادر است فشار خون سر گ های موجود در عمق 4 سانتیمتری بدن را اندازه گیری کند.

ادامه مطلب