در پاسخ به شایعات مطرح شده پیرامون مدرک تحصیلی ی وی، تاکید کرد: من زمین ندادم که مدرک بگیرم.
این ک دای انتخابات ریاست جمهوری پنجشنبه شب هنگام ترک صدا و سیما پس از حضور در یو گفت وگوی ویژه خبری در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به پیرامون شایعات مطرح شده درباره مدرک ی وی سوال کرد گفت: من مدرک ی خودم را از یک معتبر بین المللی گرفتم و زمین ندادم که مدرک بگیرم.