ساخت ایران|سامانه پ ند هوایی سماوات + ع

سامانه پ ند هوایی ارتفاع پست سماوات، سامانه پ ندی توپخانه ای است که برای مقابله با موشک های کروز و پهپادها مناسب است.سامانه پ ند هوایی ارتفاع پست سماوات که توسط متخصصان صنایع دفاعی کشورمان طراحی و تولید شده است، متشکل از یک توپ ول 35 میلیمتری و یک رادار بهینه سازی شده اسکای گارد است.این سامانه با استفاده از داده های به دست آمده از رادار، دستگاه کنترل آتش، مختصات زاویه ای را محاسبه می کند و سیستم را آماده می کند تا به طور خ ر و با نرخ آتش 1100 تیر در دقیقه، به سمت هدف شلیک کند.

این سیستم برای حفاظت از مراکز استراتژیک، ، اقتصادی و نظامی علیه حملات هوایی توسط موشک های کروز، بالگرد، هواپیماهای بدون سرنشین، جنگنده ها و موشک های هوا به سطح تا ارتفاع 3000 متر طراحی شده است.رادار سامانه سماواتتوپ 35 میلیمتری سماوات