حضور تیم  آنایوردوم قاضی جهان در مسابقات فوتسال جام رمضان  شهرستان آذرشهر

قرعه کشی مسابقات جام رمضان  شهرستان آذرشهر در رشته فوتسال دیروز در محل هیئت فوتبال آذرشهر برگزار شد و تیم آنایوردوم قاضی جهان  قهرمان جام فجر به عنوان سرگروه گروه اول با تیمهای سنگ سامان ، خشکبار قاضی جهان و خانمیر همگروه شد .


در گروه دوم نیز تیم های خدمات بتنی خلیلی ، مدرس آذرشهر  ، کوثر  ، اتحاد شهید عباسی و دین آباد حضور دارند.