سلام

چه قدر رسم عجیب و غریبی...

مثل اینکه دنیا رسمش این...

خیلی فکر ،چرا این طوری...

چرا اون های زیاد محبت میکنند،با وجودشون وقت میزارند ومحبت می کنند،تو همه اتفاقات زندگی شون هیچ کدوم از اون افراد براشون وقت گذاشته شده،شادی کردی،خوشحالی دو چندان بهشون دادی ،خبری ازشون نیست...

فهمیدم..چون اون محبت ها خالصانه وواقعا از عمق وجود فرد بوده،الله نمیخواد افراد مثلا به قول خودشون جبران کنند...

الهی ،تو پروردگار عالی ویگانه ای ،کاش من هم بنده عالی برایت باشم...

شکرت خودت میخواهی جبران کنی....