به گزارش انجمن رهپویان هدایت: کریستوفر توماس پژوهشگر تقریب ادیان با حضور در حرم حسین (ع) گفت: به مدت ده سال یت را تدریس و بعد آن در زمینه تدریس 30 سال کار و در این مدت طولانی تعدادی کتاب در زمینه آموزش ادیان و راه های همزیستی نوشته ام.

وی ادامه داد: وظیفه مهم تر من ایجاد راه های ارتباطی میان افکار و تمرکز بر گفتگوی میان ادیان در تمامی جوامع است؛ چراکه من عناصر متعدد مشترکی برای تحقق همزیستی در جوامع یافته ام.

توماس تصریح کرد: آغاز این همزیستی می طلبد که ما اعتراف کنیم همگی بشر هستیم و از ویژگی انسانیت که ما را در کنار هم جمع می کند، برخوردار هستیم و نباید راه را برای نژاد پرستی و فرقه گرایی بین اقشار مختلف بشر باز بگذاریم.

آستان حسینی باید برای تمامی ادیان و مذاهب جشنواره برگزار کند

این پژوهشگر بر ضرورت برنامه ریزی آستان مقدس حسینی برای برگزاری جشنواره های بین المللی در تمامی ادیان و مذاهب جهان در جهت ارتباط و ایجاد پل های گفتگو و شناخت متقابل تاکید کرد.

توماس اشاره کرد: زمانی که با سیاستمداران صحبت می کنم، نهضت حسین (ع) و جانفشانی آن در راه حق، یاری دین و انسانیت را به عنوان یک اصل و مبنا برای حرکت در راه صحیح، پیش روی خود قرار می دهم.

وی تبیین کرد: نهضت حسین (ع) عبرت ها و درس های بسیاری دارد و حسین (ع) بیعت با یزید را نپذیرفت؛ چراکه او حاکمی ظالم و فاسق بود.

توماس ادامه داد: این نهضت همیشه به صورت ی ان میان مردم و سیاستمداران مطرح نمی شود. ما از آن ها می پرسیم که "آیا با ستمگران دست دوستی و بیعت می دهید یا به شیوه حسین (ع) عمل کرده و ظلم و استبداد را نمی پذیرید؟؛ سپس از طریق جواب این سؤال با حقیقت این شخص چه شهروند و چه مسئول باشد، آشنا می شویم.

حسین(ع) الگویی برای تمامی بشریت است

وی اشاره کرد: بسیار ضروری است که مردم به حسین (ع) اقتدا کنند و بیشتر با راه (ع) آشنا شده و آن را در تمامی جهان نشر دهند؛ چرا که حسین (ع) تنها اختصاص به شیعه ندارد، بلکه نمونه و الگویی برای تمامی بشریت است و خداوند صفت شهادت و سروری را به ایشان کرامت کرده است./ حوزه نیوز