سازمانهای تروریستی ی بسیاری در جهان وجود دارند که متاسفانه چندان در سطح رسانه های بین المللی به آن پرداخت نشده است.


انجمن رهپویان هدایت: به دیگر سخن تمرکز خبری بر گروه های تکفیری در جهان باعث شده تا جنایات سازمان های تروریستی تکفیری ی که در اعمال خشونت و جنایت هم سنگ هستند برای عموم مردم ناشناخته بماند. در سلسله مطالبی بخشی از این گروه ها را معرفی خواهیم کرد.

یکی از این سازمان های مخوف تروریستی ی، "کلیسای صاعقه شرق" است که در چین فعال می باشد. این فرقه توسط فردی به نام ژائو ویشان در سال 1989 دراستان آچنانگ چین تاسیس شد. ژائو ویشان یک معلم فیزیک بود که در ابتدا گروهی به نام جماعت ابدی را ایجاد کرد که این طیف بعدها به "صاعقه شرق" تغییر نام دادند.

"صاعقه شرق" نام خود را از انجیل متی . 24: 28 برگرفته اند که می گوید:

"زیرا همچنانکه صاعقه در شرق آسمان پدید می آید و نورش تا به غرب می رسد، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود"

کلیسای صاعقه شرق دارای عقائد آ ا مانی انجیلی هستند که طبق آن باید به جهان رجعت کند که به دلیل وجود شه تناسخی در خاور دور این رجعت به صورت اعتقاد به ظهور حضرت عیسی(ع) درجسم یک زن چینی در یکی از روستا های چین بروز پیدا کرده است.

آنها از ابراز خشونت و شهرت یافتن به سبب آن ابایی ندارد و یکی از رس های خود را کشتن و ضرب و شتم مخالفان بیان می کند.

حکومت چین این فرقه ی را سرطان اجتماعی و طاعون مهلک نامیده و با غیر قانونی اعلام فعالیت های آن تمام اعضای کلیسای صاعقه شرق را قرار دادند و جرم پیروان آن را اعلام د.

از فعالیت های تروریستی کلیسای صاعقه شرق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1)گروگانگیری و شکنجه 33 نفر از منتقدان

2) کشتن فجیع یک زن در رستوران مکدونالد چین، این زن که منتظر شوهرش در رستوران بود توسط 6 نفر از اعضای کلیسای به قتل رسید که اعضای فرقه مدعی شدند که در این زن ارواح شریر حلول کرده است.

3) ب گوش و ش تن دست و پای فرزندان انی که قصد وج از یت را دارند

4) این کلیسا به اعضای خود می آموزد که برای کشتن افراد حزب کمونیسم همیشه باید آماده باشند تا خود را قربانی کنند و حتی عملیات انتحاری انجام دهند.

5) در آوردن چشم های یک کودک که والدین او قصد وج از فرقه را داشتند.

 یت تبشیری

پس از غیر قانونی اعلام شدن کلیسای صاعقه شرق "ژائو ویشان" بنیان گذار این کلیسا به پناهنده شد و از آنجا پیروان کلیسای خود را ی کرد. در طول 10 سال این فرقه در حدود 870000 هزار کتاب چاپ کرده است که توانسته تا حد زیادی بین سایر جریان های ی نفوذ پیدا کند.

کلیسای صاعقه شرق، علی الرغم غیرقانونی بودن در چین از حمایت مالی بسیار بالایی از منابع نامشخص بهره مند است که حتی بسیاری را به واسطه همین امر جذب یت صهیونیستی می کند.

در حقیقت این کلیسا یک جریان در یت تبشیری است که به ترویج شه های آ ا مانی صهیونیستی می پردازد.

از جمله عقائد این فرقه این است که جهان دارای سه دوره می باشد. دوره قانون(قدیم) که دوره موسی(ع) است و دوره فضل که اختصاص به حضرت عیسی(ع) دارد و دوره پادشاهی خداوند که به واسطه ژائو آغاز شده است. در این دوره نیاز به تعمید و اعتراف نیست زیرا فدا شدن عیسی برای سعادت بشر کافی نبوده است. همچنین خدا و عیسی دو وجود مجزا از هم هستند زیرا که عیسی(ع) با خدای خویش مناجات می کند و با او صحبت می کند و خبر از او می دهد.

کلیسای صاعقه شرق نسبت به انجیل معتقد است که آموزه های آن کافی نبوده و در دوره پادشاهی خداوند کامل می شود از این جهت باید به آموزه های عصر پادشاهی توجه شود. این کلیسا سایر یانی را که تبعیت از عقائد صاعقه شرق نکنند فرزندان خطاب می کند اما معتقد است این طیف پس از مرگ در دوره تناسخ بعدی به سعادت خواهند رسید اما دیگران تا ابد در دریایی آتش خواهند بود.

ادامه دارد...