یان تبشیری برای پنهان کاری در دروغ گویی و بازی با احساسات نوکیشان و یا جذب به یت با ارائه چهره ای از حضرت عیسی (علیه السلام) سعی بر آن دارند که قیافه ی ایشان را زیبا، با موهای بلند و... نشان دهند.


رهپویان هدایت: این ترسیم چهره باید منطبق با آنچه اناجیل بیان کرده، باشد و الا کاملا دروغین و بی سند خواهد بود. در واقع این کار نشان از سوء استفاده برخی از یان و کشیشان و... از عدم علم مردم در مطالعه ی کتاب مقدس ی و آیاتی است که به این مسئله اشاره دارد، چرا که در کتاب مقدس ی به طور مستقیم یا ضمنی می توان دریافت که چهره ی با آنچه در ذهن یان است متفاوت می باشد.

به عنوان مثال او چهره ی زیبا و ملکوتی نداشت و این را اشعیای نبی وقتی درصدد معرفی است، بیان می کند: «او را نه صورتی و نه جمالی می باشد. و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم»[ترجمه قدیم، اشعیا، 53 : 2] و موهایی کوتاه داشت به این دلیل که پولسی که ادعا می کند را دیده [ترجمه قدیم، اعمال رسولان، 9 : 3]در یکی از نامه هایش سرزنش و تقبیح می کند مردانی را که موهای بلند دارند[ترجمه قدیم، اول قرنتیان، 11 : 14] و از این فهمیده می شود که در نظر پولس موهای کوتاه داشته است و در نهایت اینکه چهره ی با آنچه تبلیغ می شود تطابق ندارد.

وقتی باب گفتگوی منطقی و استدلالی را با تازه یان و به اصطلاح نو ایمانان باز می کنیم بسیار دیده می شود که اذعان به نقص منطقی و عقلانی دین جدید خود می کنند اما در عوض ادعا می نمایند: «هرچند سخنانی که می گویید درست است اما ما با خود ملاقات داشته ایم و او را دیده ایم!»

راستی آزمایی این ادعا با پرسیدن چند سوال ساده سنجیده شده که از این افراد مدعی پرسیده شده: 1. رنگ پوست فردی که ملاقات کرده اند چه رنگی بود؟ 2. رنگ چشمهایش چه رنگی بود ؟ قهوه ای، یشمی، آبی، سیاه، و...3. موهایش چه رنگی بود ؟ قهوه ای، طلائی، سیاه، و...4. موهایش بلند بود و بر روی شانه هایش ریخته شده بود و یا کوتاه بود؟5. موهایش سفید شده بود یا خیر؟ 6. چهره اش زیبا و دلفریب بود یا یک صورت عادی و معمولی داشت ؟ 7. از نظر هیکل لاغر یا چاق یا متوسط بود ؟ 8.تقریبا چقدر سن داشت ؟ 9. قد وی بلند کوتاه یا متوسط بود؟

اما جواب ها یکی نبوده! برخی او را دارای پوستی سفید، برخی سبزه، در نظر بسیاری چشمهایش آبی، برخی رنگ موهایش را قهوه ای، برخی سیاه، برخی طلایی، چند نوع مو اعم از بلند و کوتاه و فر، بعضا با چهره ای زیبا و برای برخی معمولی، از لحاظ هیکل نیز هر سه نوع مشاهده شده بود.


در قسمت بعد این دست از مکاشفات دروغین بررسی خواهد شد...