بر اساس پست های منتشر شده در فضای مجازی منافقین پس از ش ت در ایجاد خط ضد ایرانی حالا به فکر یارگیری از میان یان تبشیری افتاده اند.

به گزارش انجمن رهپویان هدایت: این سیاست اگر چه چیز جدیدی نیست و از سال ها قبل فرقه رجوی جذب افراد از میان کلیساها را شروع کرده بود اما این بار سیاست یارگیری از بین تبشیری ها در مقر فرقه رجوی، یعنی شهر پاریس در حال اجرا است.

در همین راستا فردی از عناصر شناخته شده یت تبشیری که یار غار رسول حیدری است و در میان اپوزیسون مخالف نظام هم جا دارد با انتشار مطلبی حضور یان تبشیری در جلسات منافقین را گوشزد کرده است.

این فرد مینویسد: برای موفقیت باید یکدل شویم حالا وقت همکاری بیشتر است من ایرانیهای زیادی رو می شناسم که سال گذشته رفتند و حتی اشخاصی رو هم می شناسم که خواهند رفت. مجاهدین در فریب دادن خیلی حرفه ای عمل می کنند.

بر اساس این گزارش منافقین همواره از وجود سایر مع ن برای رسیدن به اه خود استفاده کرده اند که یکی از قدیمی ترین این همکاران فرقه ای را تبشیری ها به خود اختصاص داده اند. چنان که رد و پای بده بستان های این دو فرقه را می توان از همان نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب ی مشاهده کرد.

انی که در جوخه های ترور این فرقه آدمکش و بنا بر اسناد کودک کش، 17 هزار نفر از ایرانیان را به فجیع ترین وضع به شهادت رساندند دنباله شان اکنون در میان تبشیری ها دست و پا می زنند.

همان هایی که در هر توطئه علیه نظام حضور پر رنگ داشتند و پس از وجشان از کشور سر از میان کلیساهای تبشیری درآوردند و در تلویزیون های وابسته به یان صهیونیست ظاهر شده اند.

انی چون رسول حیدری و یا رضا اشرف پور از نزدیکان اکبر و منوچهر محمدی، که پس از پیوستن به منافین و همکاری با آنها در حادثه کوی حضور یافت، اما چون نتوانست اقدامات مورد نظر سازمان را پیاده سازی کند بلافاصله از صحنه خارج شد و چندی بعد در تلویزیون های یان صهیویست به عنوان عضو فرقه تبشیری حضور پیدا کرد.

همچنین می توان به عناصر منافقی اشاره کرد که در فتنه فعالیت داشتند و از کلیساهای خانگی برای پیشبرد اه سازمان در سال 1388 بهره گرفتند و بعد از بازداشت شان رسانه های فرقه رجوی اشک تمساح برایشان ریختند.

با ش ت خط فتنه در روز 9 دی 1388 دو فرقه تبشیری و منافقین پی بردند که دیگر امکان فعالیت چندانی در کشور نخواهند داشت بنابراین کوشیدند تا با راه اندازی فضای بین المللی با عنوان نقض در ایران و برداشتن برچسب تروریست از روی سازمان، اه مشترک خود را دنبال کنند.

گفتنی است این رویکرد در سال های اخیر آشکارتر شده و در هر نشستی و همایشی که یکی از دو فرقه بر علیه ایران ی برگزار می کند عناصری از دو گروه معاند مزبور، شرکت کرده و به دروغ ادعا های ی علیه ایران مطرح می کنند در حالی که در برابر سنگین ترین و ننگین ترین جنایات ضد انسانی مثلث اروپایی، یی و وه سکوت می کنند.