انجمن رهپویان هدایت: کشیش پات رابرتسون،بنیانگذار و صاحب بزرگ ترین شبکه تلویزیونی تبلیغات ی در (c.b.n)، پس از بازدید از گروه های دینی و غیر دینی در 4 می 2006 با استناد به فصل 38 کتاب حزقیال (از تورات)به جنگی قریب الوقوع عـلیه اسـراییل اشاره کرده و گفت:«شگفت است که ایران رئیس جمهوری پیدا کرده است که می گوید باید از نقشه جهان حذف شود و اکنون به سلاح اتمی دست یافته است. یک سال پیـش،هـنگامی که دعا می ،خداوند به من گفت که موجودیت اسراییل به رمانی بسیار خطرناک رسیده است!»

رابرتسون،نامزد ناموفق انتخابات ریاست جمهوری در 1988 و عضو آژانس های مختلف تبشیری ی و واعـظ تـلویزیونی است که مالکیت منابع وافر مالی و بزرگ ترین رسانه تبشیری ایالات متحده، از او عنصری موثر در سیاست گذاری های دینی ساخته است. وی در سـال 2002 جـایزه«دوسـتی اسراییل » را از سازمان صهیونیستی دریـافت کـرد. هـمچنین به خاطر کمک های بی دریغ مالی و رسانه ای خود از اسراییل،مورد تکریم و قدردانی گروه «ائتلاف روابط یهودی » قرار گرفت.

رابرتسون، که به عـنوان مـبلغی پر حـرف و متعصب شهرت دارد، بارها در برنامه های تلویزیونی خود به پیـامبر اسـلام(ص) وقیحانه توهین کرده است. را دین خشونت و مسلمانان را تروریست خوانده است.عین سخنان او در منابع مختلف اینترنتی موجود است . در 5 ژانـویه 2006 رابـرتسون در پیـامی به سربازان اسراییلی می گوید: «ما در نبرد علیه جهادگران آدم کش حـزب اللّه و حماس با شماییم، اگر نفت را بر شما تحریم کنند و یا متحدان خود را از دست دهید ما با شماییم. مـا مـسیحیان مـبشر،به دوستان اسراییلی خود می گوییم: بیایید در مقابله با زهر تلخ مـخالفت بـا سامیان و صهیونیست ها که به سرعت در حال غرق جهان است ،باهم در خدمت خداوند باشیم.»

هنگامی کـه رابـرتسون در چـهل و پنج سال پیش، شبکه تلویزیونی محقری را با روزی سه ساعت برنامه شروع کـرد، کـمتر کـسی باور می کرد که پس از گذشت چهاردهه، بتوان آن را به شرکتی چند منظوره و در سطح بین المـللی تـبدیل کـند بطوری که به 71 زبان و در 200 کشور جهان به نمایش بگذارد. شبکه cbn و شخص رابرتسون از این نـظر اهـمیت دارند که نماد پیوستگی سوال برانگیز دو آیین ناسازگار،یعنی یت و یهودیت در سطح وسـیع فـرهنگی و سـیاسی در عصر حاضر است.

به این ترتیب ملاحظه می شود که ل صهیونیستی منحصر به یـهودیان نـیست، بلکه فشار عمده در ت برای حمایت اسراییل،از سوی یان یهودیت گرا و بنیادگرایی اسـت کـه ظـهور مجدد را پیش از پایان تاریخ، مشروط به بازگشت یهود به سرزمین فلسطین و بازسازی هیکل سـلیمان در قـدس می دانند و بر همین اساس از یک نگرش اعتقادی و زام دینی بر اسراییل و ت صـهیونیستی حـمایت می کنند. به عبارت دیگر، میزان تحریف در یت به جایی رسیده است که رسما از قومی حـمایت مـی کند کـه کتاب مقدسش آن ها را قاتلان معرفی می کند .