همایش رتبه های برتر

عصر ؛ مورخ یازده آبان ماه 1395 ؛ انجمن علمی سلامت روان پیام نور فریمان همایشی تحت عنوان کنکور و موفقیت (3) ویژه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره و علوم شناختی برگزار کرد.
در این همایش درابتدا :
1.آقای نظام دبیر انجمن سلامت روان به شرح فعالیت انجمن تازه تاسیس سلامت روان و هدف های این نهاد پرداخت
2. آقای وحید زارعی با موضوع معرفی مجموعه روانشناسی یک و تفاوت های کنکور روانشناسی بالینی وزارت بهداشت و علوم ،
3.آقای علی ممتاز با موضوع معرفی مجموعه روانشناسی دو و نحوه صحیح انتخاب منابع در کنکور ،
4.آقای محمد گلثومیان با موضوع معرفی کامل مجموعه علوم شناختی و
5.آقای حسین خادم با موضوع اهمیت درس آمار و روش تحقیق در کنکور کارشناسی ارشد به ایراد سخنرانی پرداختند.
گزارش تصویری همایش به شرح زیر می باشد: