توضیحات این محصول

بخشی از کتاب راهنمای جیبی معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2017:

پزشکی دارای دو بال دانش و هنر است و به این وسیله پزشک امکان این را می یابد که از بین مجموع علائم و نشانه های بیماری مهمترین ها را است اج کند و با دقت روی آنها و در نظر گرفتن تشخیص های افتراقی به تشخیص درست و در نهایت درمان مناسب دست یابد.

این کتاب به دانشجویان پزشکی این امکان را می دهد که با استفاده از این کتاب به راحتی بتوانند از طریق معاینات بالینی و شرایط فیزیکی بیمار بهترین درمان را برای آن اتخاذ کنند.تلفن پشتیبانی :
66951020