وج امریکا از توافق هسته ای با ایران به روابط یوروآتلانتیکی خدشه وارد می کند.

چشم پوشی دونالد ترامپ از توافق چند جانبه با ایران نشانگر ن یتی ت امریکا از مشی یاران اروپایی اش است.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]