مولاعلی ع


955 «وَ اللّهِ لا یُعَذّبُ اللهُ سُبحانَهُ مُؤمِناََ بَعدَ الإیمانِ

 اِلّا بِسوء ظَنِّه وَ سوء خُلقِه»


 بخدا سوگند خداوند پاک مؤمنى را عذاب

 نمى‏ کند مگر به علّت بد گمانى و کج خلقى وى.


بود دور از مؤمن پارساى

به روز قیامت عذاب خداى‏ 

 مگر بد گمان باشد و زشتخوى‏

که بد خوبتر باشد از زشتروى‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاءالله مجدی

=

گرد آوری : م .الف زائر