اعمال روز عرفه

روز نهم روز عرفه و از اعیاد عظیمه است اگرچه به اسم عید نامیده نشده است. عرفه روزی است که حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود فرا خوانده و سفره های جُود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده و ... در این روز خوار و حقیرتر و رانده تر و خشمناک ترین اوقات خواهد داشت و روایت شده که حضرت ... زین العابدین علیه السلام در روز عرفه صدای سائلی را شنید که از مردم تقاضای کمک می نمود. ... به او فرمود: وای بر تو آیا در این روز از غیر خدا تقاضا می کنی؟ حال آن که در این روز امید می رود که بچه های در شکم هم از فضل خدا بی نصیب نمانند و سعید شوند.

برای این روز اعمالی ذکر شده است:

۱- غسل که مستحب است قبل از زوال انجام شود.

۲- زیارت ... حسین(ع)،

که از هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد بالاتر است و احادیث، در کثرت فضیلت زیارت آن حضرت در این روز متواتر است و اگر ... ی توفیق یابد که در این روز در تحت قُبّه مقدّسه آن حضرت باشد ثوابش کمتر از ... ی که در عرفات است نیست.

۳- بعد از ... عصر پیش از آن که مشغول به خواندن دعاهای عرفه شود در زیر آسمان دو رکعت ... بجا آورد و نزد حق تعالی به گناهان خود اعتراف و اقرار کند تا به ثواب عرفات رستگار شود و گناهانش آمرزیده گردد. پس چون وقت زوال شد زیر آسمان رَوَد و ... ظهر و عصر را با رکوع و سجود نیکو به عمل آورد و چون فارغ شود دو رکعت ... اقامه کند. در رکعت اوّل بعد از حمد، توحید و در دوم بعد از حمد، قُل یا اَیُّهَا الْکافِروُنَ خوانده شود. و بعد از آن چهار رکعت ... گزارد که در هر رکعت بعد از حمد، توحید پنجاه مرتبه بخواند. که این ... ، همان ... حضرت ... المؤمنین علیه السلام است.

۴- شیخ کفعمی در مصباح فرموده مستحب است روزه روز عرفه برای ... ی که ضعف پیدا نکند و مانع دعا خواندن او نشود.

۵- مستحب است غسل پیش از زوال و زیارت ... حسین علیه السلام در روز و شب عرفه.

۶- تسبیحات حضرت رسول صَلَّی اللهِ عَلِیهِ وَ آله در روز عرفه

۷- سوره توحید صد مرتبه و آیة الکرسی صد مرتبه و صلوات بر محمّد و آل محمّد صد مرتبه خوانده شود

۸- ذکر صلوات از حضرت صادق علیه السلام