فشار:منگنه

آهوی ختن:اف

آیین ها:ادیان

اثر آلفونس دوده:ژاک

اثر جرج برنارد شاو:ماژور باربارا

اثر جمال زاده:شورآباد

اثر محمد ایوبی:راه شیری

احوال:اوضاع

اداره مرزی:گمرک

از حروف الفبا:عین 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]