فضیلت ماه رجب : 

نبى گرامى ... (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود رجب ماه بزرگ خداست و ماهى در فضیلت و حرمت به آن نمى رسد، جنگ و مبارزه با کافران در این ماه حرام است . همچنین اضافه نمود: رجب ماه خدا، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است . (1)

... کاظم (علیه السلام ) فرمود: رجب نام نهرى در بهشت است که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر مى باشد؛ هر ... ى یک ماه رجب را روزه بدارد، از آن نهر بیاشامد. (2) 

1 - ... در هر شب ماه رجب : 

دو رکعت است ؛ ... گزار باید بعد از حمد، سه مرتبه سوره کافرون و یک مرتبه سوره توحید بخواند و چون سلام داد دست ها را بلند کند و بگوید: لا اله الا اللّه وحده لا شریک له ، له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و هو حى لا یموت بیده الخیر و هو على کل شیى قدیر و الیه المصیر و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم لا حول و لا قوة الا بالله اللهم صل على محمد النبى الامى و آله

و دست ها را به صورت خود بکشد. ثواب این ... ، ثواب شصت حج و شصت عمره مى باشد. (3)

2 - ... اولین شب ... رجب : 

اولین شب ... این ماه ((لیلة الرغائب )) نام دارد که داراى فضیلت بسیارى است . دستور این ... چنین است : روز پنج شنبه را روزه گرفته و بین ... مغرب و عشاء دوازده رکعت ... دو رکعتى به ترتیب زیر خوانده شود: 

الف ) در هر رکعت بعد از حمد، سه مرتبه سوره قدر و سیزده مرتبه سوره اخلاص خوانده شود. 

ب ) بعد از ... ها گفته شود: اللهم صل على محمد النبى الامى و آله . 

ج ) پس سجده کرده و هفتاد مرتبه گفته شود: سبوح قدوس رب الملائکه و الروح سپس از سجده برخاسته و قرائت شود: رب اغفر و ارحم و ... عما تعلم انک انت العلى العظیم . 

د) بار دیگر به سجده رفته و هفتاد مرتبه ذکر گردد: سبوح قدوس رب الملائکه و الروح و در خاتمه نیازمندیهاى خود از خداوند طلب شود. (4) 

3 - ... در روز ... رجب : 

از رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) آمده است : ... ى که چهار رکعت ... بخواند و ما بین ظهر و عصر ... ، در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه ، آیه الکرسى هفت مرتبه و سوره توحید پنج مرتبه و بعد از ... ده مرتبه بگوید: استغفر اللّه الذى لا اله الا هو و اءساءله ... وبة بنویسد براى او خداى تعالى هر روز هزار حسنه تا بمیرد و عطا مى فرماید خدا به او به اندازه هر آیه که قرائت کرده شهرى در بهشت از یاقوت سرخ و به هر حرفى قصرى در بهشت از در سفید و تزویج مى فرماید خداى تعالى به او حورالعین ، و راضى مى شود از او به رضایى که سختى و غضبى بعد از او نباشد و نوشته مى شود از عبادت کنندگان و ختم عمرش به سعادت و مغفرت است . (5)

4 - ... در روز اول رجب : 

... حضرت سلمان که رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) به او فرمود: این ... را بخوان ! که ده رکعت است و به صورت پنج ... دو رکعتى و به شرح زیر خوانده مى شود: 

الف ) در هر رکعت بعد از حمد، سه بار سوره اخلاص و سه بار سوره کافرون را بخواند. 

ب ) بعد از هر دو رکعت دستها را بلند کرده و این دعا را بخواند: . لا اله الا اللّه وحده لا شریک له ، له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و هو حى لا یموت بیده الخیر و هو على کل شیى قدیر

ج ) سپس بگوید: اللهم لا مانع لما اءعطیت و لا معطى لما منعت و لا ینفع ذا الجد منک الجد پس دست ها را روى خود بکشد. (6) 

5 - ... یک شب در رجب : 

از رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) روایت شده که فرمود: هر ... در یک شب از ماه رجب دو رکعت ... ، و در این دو رکعت صد مرتبه سوره توحید را بخواند، ثواب آن این است که صد سال روزه گرفته است در راه خدا و عطا کند خدا به او صد قصر در بهشت و در هر قصرى در جوار یکى از پیغمبران علیهم السلام . (7)


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-مفاتیح الجنان ، ص 273. 

2- مفاتیح الجنان ، ص 274. 

3- مفاتیح الجنان ، ص 286. 

4-بحارالانوار، ج 98، ص 396. 

5-مفاتیح الجنان ، ص 286. 

6-مفاتیح الجنان ، ص 293. 

7- مفاتیح الجنان ، ص 287.