رئیس اداره تبلیغات ... ی تربت حیدریه برنامه های این اداره را در طول هفته دفاع مقدس اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات ... ی ... اسان رضوی ، رییس اداره تبلیغات ... ی تربت حیدریه مورخه 28شهریور گفت: مقاومت واز خود گذشت ... های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس باید به نسل سوم انقلاب ... ی ایران منتقل شود تا الگوی شود برای جوانان ونوجوانان ایران ... ی وهفته دفاع مقدس بستر بسیار مناسبی است برای این کار مهم که با فعالیت های فرهن ... وظیفه خود را انجام دهیم .

حجت ال ... محمد علی فاطمیان اعزام مبلغ به روستاها تربت حیدریه ،رشتخوار وبخشهای رخ کدکن وبایگ دیدار با جانبازان وخانواده های معظم شاهد ،برگزاری مراسم سخنرانی در 30 روستای دارای ... مستقر وهجرت ، شرکت در مراسم های گرامیداشت هفته دفاع مقدس از جمله مهمترین برنامه های این اداره در طول این هفته عنوان کرد.