روز به روز بیشتر مشخص میشود که ادیان تاثیر زیادی در سلامتی ما ایفا میکندد!! بر اساس تحقیقات های معتبر حرکت های هماهنگ در مسلمانان، می تواند دردهای کمر را کاهش دهد!!مجله international journal of industrial and system مقاله ای را با عنوان بالا منتشر نموده و در آن چنین آمده است:.....
 و سلامتی

ادامه مطلب