خبرگزاری ایرنا: رئیس جمهوری دیدارهای جان کری با مقامات ایران را غیرقانونی دانست. دونالد ترامپ این مطلب را در پیام توئیتری خود نوشت و افزود ...