عدم نگرانی و صداقت اباعبداللّه الحسین(علیه السلام) در بیان خبر به شهادت رسیدن مسلم بن عقیل و پشت کوفیان به اصحاب نشان داد که بر خلاف سیاست مداران فاسد که از هر نیرنگ و فریبی برای جذب نیرو و بالا رفتن رأی خود استفاده می کنند، ان آسمانی هیچ گاه به فکر نیرنگ و فریب نیستند و جز رضای پروردگار هم و غم دیگری ندارند.