وزارت دفاع؛ متولی امور رزمندگان

برابر بند چ ماده88 قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مکلفند در سهمیه 30درصدی ایثارگران برای صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وک و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری، رزمندگان را با داشتن حداقل 6ماه حضور در جبهه و فرزندان رزمندگان دارای حداقل 12ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه را بدون رعایت شرط سنی و در صورت واجد شرایط بودن در این سهمیه قرار دهند. متن این بند به عنوان ماده59 مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق شده است.

ادامه مطلب