ùø§øµù„ù‡ ù ûŒø§ù† ø­ù‚ ùˆ ø¨ø§ø·ù„


ای مردم!آن که از برادرش، اطمینان و استقامت در دین و درستی

راه رسم را سراغ دارد، باید به گفته مردم درباره او گوش ندهد،

آگاه باشید!گاهی تیرانداز،تیر افکندو تیرها به خط ود؛سخن نیز

چنین است.درباره ی چیزی می گویند که واقعیت ندارد و گفتار باطل

تباه شدنی است، وخدا شنوا وگواه است.بدانید که میان حق و باطل جز چهار

انگشت فاصله نیست.(پرسیدند، معنای آن چیست؟ علیه السلام انگشتان

خود را میان چشم و گوش گذاشت، و فرمود:)باطل آن است

که بگویی «شنیدم» و حق آن است که بگویی «دیدم».


خطبه 141 نهج البلاغه