... پیاده روی اربعین 1395 با مداحی حاج محمد سرلک در حضور حضرت ایت الله میرعمادی ( ... ولی فقیه استان لرستان ) و ... کشکولی (فرمانده ... استان لرستان ) و ... بازوند ( استاندار استان لرستان ) و ... علیشاهی (دبیر اجرایی ستاد اربعین لرستان )

برای ... بر روی متن زیر کلیک کنید

مداحی حاج محمد سرلک